top of page

2BR   20032-1

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น แนวโมเดิร์นทรอปิคอล
ขนาดบ้าน : 4 นอน 3 ห้องน้ำ จอดรถ 2    คัน
ขนาดแปลน: กว้าง 13.00 ม. ลึก 11.00 ม.
พื้นที่ใช้สอย : 198 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 3,300,000 บาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2021

bottom of page