top of page

1BR   15023

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น แนวโมเดิร์นลอฟท์
ขนาดบ้าน : 3 นอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ - คัน
ขนาดแแปลน : กว้าง 12.00 ม. ลึก 12.50 ม.
พื้นที่ใช้สอย : 140 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 1,850,000   บาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2016

bottom of page