top of page

1BR   17013-1

บ้านพักอาศัย 1 ชั้นแนวโมเดิร์น
ขนาดบ้าน : 3 นอน 3 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน
ขนาดแแปลน : กว้าง 14.50 ม. ลึก 16.50 ม.
พื้นที่ใช้สอย : 188 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 3,050,000   บาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2018

bottom of page