top of page

1BR   18016

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น แนวโมเดิร์น
ขนาดแปลน : กว้าง 21.00 ม. ลึก 13.50 ม
พื้นที่ใช้สอย : 185 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 2,850,000 บาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2018

bottom of page