top of page

1BR   19012

บ้านพักอาศัย ชั้นเดียว แนวโมเดิร์นทรอปิกคอล
ขนาดแปลน : กว้าง 10.00 m. ลึก 11.50 m.
พื้นที่ใช้สอย : 108 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 1,550,000   บาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2019

bottom of page