top of page

1BR   20017

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น แนวโมเดิร์นลอฟท์
ขนาดบ้าน : 3 นอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ - คัน
ขนาดแปลน : กว้าง 12.50 ม. ลึก 11.50 ม.
พื้นที่ใช้สอย : 132 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 2,060,000 บาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2020

bottom of page