top of page

1BR   20020

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น แนวโมเดิร์นทรอปิคอล
ขนาดบ้าน : 3 นอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ - คัน 
ขนาดแปลน : กว้าง 13.00 ม. ลึก 13.50 ม.
พื้นที่ใช้สอย : 170 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 2.56 ล้านบาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2020

bottom of page