top of page

1BR   15021-5

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น    แนวโมเดิร์นทรอปิกคอล
ขนาดบ้านรวม : 3 นอน 2 ห้องน้ำ 1 พระ จอดรถ - คัน
ขนาดแแปลนรวม : กว้าง 15.00 ม. ลึก 13.50 ม.
พื้นที่ใช้สอยรวม : 165 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 2.60 ล้านบาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2020

bottom of page