top of page

1BR  15021-8

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น แนวโมเดิร์นทรอปิคอล
ขนาดบ้านรวม : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1ห้องพระ ลานจอดรถ - คัน
ขนาดแแปลนรวม : กว้าง 14.00 ม. ลึก 13.50 ม.
พื้นที่ใช้สอยรวม : 155 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 2.45 ล้านบาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2020

bottom of page