top of page

1BR   16030-4

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น แนวโมเดิร์นทรอปิคอล
ขนาดบ้าน : 3 นอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ 1 คัน
ขนาดแปลน : กว้าง 11.50 ม. ลึก 12.00 ม.
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 1.99  ล้านบาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2019

bottom of page