top of page

1BR   17003-1

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น แนวโมเดิร์นทรอปิคอล
ขนาดบ้าน : 4 นอน 3 ห้องน้ำ 1 พระ จอดรถ 2 คัน
ขนาดแปลน : กว้าง 15.00 ม. ลึก 13.50 ม.
พื้นที่ใช้สอย : 245 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 3.55  ล้านบาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2020

bottom of page