top of page

1BR-19013-1

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น    แนวโมเดิร์นทรอปิคอล
ขนาดบ้าน : 3 นอน 2 ห้องน้ำ 1 จอดรถ
ขนาดแปลน: กว้าง 12.00 m.  ลึก 13.50 m.
พื้นที่ใช้สอย : 130 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 2.15 ล้านบาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2020

bottom of page