top of page

1BR   19020

บ้านพักอาศัย 1 ชั้น แนวโมเดิร์นทรอปิคอล
ขนาดบ้าน : 3 นอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ - คัน
ขนาดแปลน : กว้าง 8.00 ม. ลึก 14.00 ม.
พื้นที่ใช้สอย : 110 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 1.85  ล้านบาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2019

bottom of page