top of page

2BR   18023

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น แนวโมเดิร์นล๊อฟท์
ขนาดบ้าน : 3 นอน 3 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน
ขนาดแปลน : กว้าง 13.50 ม. ยาว 20.00 ม.
พื้นที่ใช้สอย : 235 ตารางเมตร
ราคางบประมาณ : 3,480,000 บาท
ก่อสร้างเมื่อ : 2018

bottom of page