top of page
หัวเว็บหน้าสร้างไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์.jpg

สร้างพลังงานไฟฟ้าให้บ้าน
จากโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (solar cell)หรือที่เรียกกันว่า เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงที่ตกกระทบวัตถุที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ หรือ  ไฟฟ้าที่มาจากเเสงนั่นเอง

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) มีอายุการใช้งานประมาณ 20-25 ปี  และจะผลิตไฟฟ้าในขณะที่มีเเดดตอนกลางวัน เก็บไว้ในเเบตเตอร์รี่ ซึงไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) จะเป็นไฟฟ้ากระเเสตรง หากนำมาใช้งานในรูปของไฟฟ้ากระเเสสลับ 220V  จะต้องใช้ Inverter เพื่อทำการแปลงค่า และเมื่อไฟฟ้าจาก โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ถูกเเปลงเป็นกระเเสสลับ 220 V เเล้วสามารถนำมาใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ทีวี ตู้เย็น พัดลม คอมพิวเตอร์ หลอดไฟ เครื่องชาร์ตโทรศัพท์ เป็นต้น ส่วนจะใช้ได้นานเเค่ไหนขึ้นอยู่กับ ปริมาณไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ และ อัตราการใช้ไฟฟ้า ของเครื่องมือ เครื่องใช้ แต่ละชนิด

ระบบออนกริด (On   Grid   System)

จุดเด่นของ "On-grid system"    คือช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าบางส่วนลงไปได้ และยังสามารถขายไฟฟ้าคืนเข้าระบบของการไฟไฟฟ้าได้ หากผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการ

(ต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าก่อน*)

ค่าซ่อมบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำ เพราะไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ ที่จะต้องเปลี่ยนทุก ๆ 2-5 ปีอีกต่อไป ระบบนี้จึงเหมาะกับที่พักอาศัยที่ต้องการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง

แต่จุดด้อยของ ‘On-grid system’ คือไม่สามารถใช้งานในเวลากลางคืน หรือในช่วงที่มีแสงน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ได้ และตัวอินเวอร์เตอร์จะทำงานบนเงื่อนไขที่ว่าจะต้องมีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์และมีไฟจากการไฟฟ้าเท่านั้น

ระบบออนกริด (On Grid.jpg

ระบบออฟกริด (Off   Grid   System)

จุดเด่นของ "Off-grid system" สามารถใช้ได้ในช่วงเวลากลางคืน หรือในยามฉุกเฉิน เช่น ไฟตก ไฟดับ เพราะเป็นระบบอิสระที่สามารถผลิตพลังงานได้เอง

โดยมีหลักการคือ นำประจุไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ แล้วนำไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้งาน "Off-grid system" จึงเป็นที่นิยมใช้ในสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

สำหรับข้อเสียของการติดตั้งแบบ Off-grid system นั้นมีต้นทุนการติดตั้ง และค่าซ่อมบำรุงรักษาค่อนข้างสูง เพราะมีเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งระบบอยู่มากนั่นเอง

ข้อเสียคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ดังนั้นหากติดตั้งระบบ Off-grid system เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) คุณจำเป็นต้องติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อทำการแปลงกระแสไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

ระบบออฟกริด (Off Grid).jpg

ระบบไฮบริด (Hybrid     System)

โซล่าเซลล์ไฮบริด  เป็นระบบการผลิตไฟฟ้าแบบลูกผสม ระหว่างโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off Grid) เป็นระบบที่ใช้ไฟฟ้าต่อเชื่อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ไม่ได้เชื่อมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้า และอีกระบบคือ ระบบออนกริด (On Grid) เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ ร่วมกับไฟฟ้าจะระบบสายส่งของการไฟฟ้า นอกจากนั้นระบบ โซล่าเซลล์ไฮบริด  จะมีการเก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองในช่วงกลางคืนที่แผงโซล่าเซลล์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 

สำหรับหลักการทำงานของระบบ โซล่าเซลล์ไฮบริด นั้น เป็นการตอบโจทย์เพื่อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยจะมีระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์เป็นศูนย์กลางควบคุมการจ่ายไฟ และการเก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่ ในกรณีที่ผลิตได้เกินกว่าปริมาณการใช้งาน โดยในเวลากลางคืนสามารถตั้งค่าได้ว่าจะใช้ไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งของการไฟฟ้าในปริมาณเท่าไหร่ หรือจะสับเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าที่เก็บสำรองไว้ในแบตเตอรี่แทนก็ได้

 

จุดเด่นของระบบ โซล่าเซลล์ไฮบริด คือ การช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บสำรองไฟให้เสื่อมช้าลง จากระบบการทำงานที่ออกแบบมาให้นำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ กรณีที่มีไฟฟ้าเหลือใช้ จึงจะนำมาจับเก็บในแบตเตอรี่ ซึ่งยังช่วยลดการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ แตกต่างจากการผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์ในระบบออฟกริด ที่จะมีการจัดเก็บไฟฟ้าผ่านแบตเตอรี่ก่อน แล้วจึงแปลงกลับมาเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

แม้ว่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบ โซล่าเซลล์ไฮบริด จะมีข้อดีในการช่วยทำให้มีการผลิตเก็บ และใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ชุดควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ที่เรียกกันว่า ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ (Hybrid Inverter) ที่ผ่านการทดสอบโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แล้วอาจจะมีจำนวนไม่มากนัก  ทำให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบยังมีราคาสูง 

ระบบไฮบริด (Hybrid Grid).jpg

สามรถรับชมคลิปอธิบายเพิ่มเติมได้แล้ว ที่นี่

แชร์บทความนี้

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page