top of page
หัวเว็บ.jpg

ฤกษ์ลงเสาเอกบ้าน 2566  เสริมสิริมงคลสร้างบ้านใหม่

ปกแชร์4.jpg

ก่อนจะหาฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2566 มาดูความหมายและความสำคัญของพิธีลงเสาเอกบ้านก่อนว่าคืออะไร ทำไมสร้างบ้านใหม่ถึงต้องให้ความสำคัญ

หากตัดเรื่องความเชื่อออกไป เสาเอกบ้านนั้นก็นับเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญของอาคารมากทีเดียว เนื่องจากเสาเอกบ้าน คือเสาที่ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของอาคาร เพื่อให้โครงสร้างบ้านมีความแข็งแรง โดยแต่เดิมในอดีต วัสดุที่ใช้สร้างบ้านส่วนใหญ่เป็นไม้ เสาเอกบ้านจึงต้องเป็นเสาไม้ด้วยเช่นกัน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เสาเอกบ้านจึงมีการเปลี่ยนมาเป็นคอนกรีต ตามวัสดุที่ใช้สร้างบ้านในปัจจุบัน

นอกจากนั้นในด้านความเชื่อแล้ว พิธีลงเสาเอกบ้านยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง เนื่องจากเสาเอกบ้าน เป็นการแทนสัญลักษณ์ของผู้ชายที่ความเป็นผู้นำ มีความแข็งแรง เปรียบเสมือนพ่อซึ่งเป็นช้างเท้าหน้าของบ้าน เพื่อปกป้องและดูแลครอบครัวและคนในบ้านให้อยู่ดีเป็นสุขนั่นเอง

คนไทยนั้นมีความเชื่อว่า หากเริ่มต้นอย่างเป็นมงคลแล้ว ทุกสิ่งที่ตามมาย่อมมีแต่สิ่งดี ๆ เช่นเดียวกับพิธีลงเสาเอกบ้าน ซึ่งเชื่อว่าพิธีลงเสาเอกบ้านเป็นการนำเสาหลักของบ้านตามเวลาฤกษ์งามยามดี ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน 2566 วันไหนดี ซึ่งหากทำพิธีลงเสาเอกถูกวัน ถูกวิธีแล้ว จะทำให้บ้านสามารถอยู่อาศัยได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้นความสำคัญของพิธีลงเสาเอกกับคนไทย จึงกลายเป็นธรรมเนียมที่ขาดไม่ได้สำหรับการสร้างบ้านใหม่

พิธีลงเสาเอกต้องเริ่มจากวันและเวลามงคลตามโฉลกของเจ้าของบ้าน

_MG_6320.jpg

ตามความเชื่อแล้ว พิธีลงเสาเอกบ้านคือการเริ่มต้นสร้างบ้านเพื่อความเป็นมงคล ดังนั้นพิธีลเสาเอกบ้านที่ถูกต้อง จึงยึดถือตามเวลาและวันมงคลเป็นหลัก ซึ่งวันและเวลามงคลจะขึ้นอยู่กับโฉลกของเจ้าของบ้านเป็นหลัก โดยจะเป็นการอ้างอิงตามปฏิทินจันทรคติ หรือการนับเดือนแบบไทย เช่น เดือนอ้าย, เดือนยี่, เดือน 4, เดือน 5, เดือน 9 หรือเดือน 12

โดยทั่วไปแล้วฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน    จะยึดจากวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้าน ในการกำหนดวัน เวลา และตำแหน่งของเสาเอกที่เหมาะสมของบ้าน ซึ่งหากใครไม่มีความรู้ในด้านนี้ ก็สามารถสอบถามโหรฯ หรือพระอาจารย์ ที่มีความรู้ในด้านนี้ก็ได้

โดยเราได้รวบรวม ฤกษ์พิธีลงเสาเอก    เสาโท เรียงตามเดือน ในปี 2566  ดังนี้

รวม.jpg

เดือนมกราคม

ฤกษ์ดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   รวมไปถึงกิจอันเป็นมงคลต่าง ๆ วันลงเสาเอก เสาโท   วันขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญบ้าน และอื่น ๆ

ในวันจัทร์ที่   9, อังคารที่ 17,   เสาร์ที่ 21,อังคารที่ 24,   พุธที่ 25,   ศุกร์ที่ 27 

 เป็นวันดีเหมาะแก่การประกอบกิจอันเป็นมงคล

มกราคม.jpg

เดือนกุมภาพันธ์

ฤกษ์ดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   รวมไปถึงกิจอันเป็นมงคลต่าง ๆ วันลงเสาเอก เสาโท   วันขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญบ้าน และอื่น ๆ

ในวันเสาร์ที่  4, พฤหัสบดีที่ 9,   อังคารที่ 14, พฤหัสบดีที่ 23

 เป็นวันดีเหมาะแก่การประกอบกิจอันเป็นมงคล

กุมภาพันธ์.jpg

เดือนมีนาคม

ฤกษ์ดี ประจำเดือน มีนาคม 2566   รวมไปถึงกิจอันเป็นมงคลต่าง ๆ วันลงเสาเอก เสาโท   วันขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญบ้าน และอื่น ๆ

ในวันอาทิตย์ที่   5, พุธที่ 8,   เสาร์ที่ 11, อาทิตย์ที่ 12,   ศุกร์ที่ 17, ศุกร์ที่ 31 

 เป็นวันดีเหมาะแก่การประกอบกิจอันเป็นมงคล

มีนาคม.jpg

เดือนเมษายน

ฤกษ์ดี ประจำเดือน เมษายน 2566   รวมไปถึงกิจอันเป็นมงคลต่าง ๆ วันลงเสาเอก เสาโท   วันขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญบ้าน และอื่น ๆ

ในวันอังคารที่   4, จันทร์ที่ 10,   อาทิตย์ที่ 16, จันทร์ที่ 17,   อังคารที่ 18, จันทร์ที่ 24,   อาทิตย์ที่  30

 เป็นวันดีเหมาะแก่การประกอบกิจอันเป็นมงคล

เมษายน.jpg

เดือนพฤษภาคม

ฤกษ์ดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   รวมไปถึงกิจอันเป็นมงคลต่าง ๆ วันลงเสาเอก เสาโท   วันขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญบ้าน และอื่น ๆ

ในวันจันทร์ที่   1, อังคารที่ 2,   พฤหัสบดีที่ 4, เสาร์ที่ 13,   อังคารที่ 30, พุธที่ 31

 เป็นวันดีเหมาะแก่การประกอบกิจอันเป็นมงคล

พฤษภาคม.jpg

เดือนมิถุนายน

ฤกษ์ดี ประจำเดือน มิถุนายน    2566   รวมไปถึงกิจอันเป็นมงคลต่าง ๆ วันลงเสาเอก เสาโท   วันขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญบ้าน และอื่น ๆ

ในวันเสาร์ที่   3, อังคารที่ 6,   พุธที่ 7, ศุกร์ที่ 9,   เสาร์ที่ 17, พุธที่ 21,   ศุกร์ที่   23

 เป็นวันดีเหมาะแก่การประกอบกิจอันเป็นมงคล

มิถุนายน.jpg

เดือนกรกฎาคม

ฤกษ์ดี ประจำเดือน กรกฎาคม    2566   รวมไปถึงกิจอันเป็นมงคลต่าง ๆ วันลงเสาเอก เสาโท   วันขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญบ้าน และอื่น ๆ

ในวันเสาร์ที่   1, พฤหัสบดีที่ 6,   พุธที่ 12, อาทิตย์ที่ 16,   พุธที่ 19, เสาร์ที่ 22,   อาทิตย์ที่   23,   พฤหัสบดีที่ 27,   ศุกร์ที่ 28

 เป็นวันดีเหมาะแก่การประกอบกิจอันเป็นมงคล

กรกฎาคม.jpg

เดือนสิงหาคม

ฤกษ์ดี ประจำเดือน สิงหาคม    2566   รวมไปถึงกิจอันเป็นมงคลต่าง ๆ วันลงเสาเอก เสาโท   วันขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญบ้าน และอื่น ๆ

ในวันเสาร์ที่   5, พฤหัสบดีที่ 10,   ศุกร์ที่ 11, จันทร์ที่ 21,   พุธที่ 23, อาทิตย์ที่ 27,   จันทร์ที่   28, อังคารที่ 29

 เป็นวันดีเหมาะแก่การประกอบกิจอันเป็นมงคล

สิงหาคม.jpg

เดือนกันยายน

ฤกษ์ดี ประจำเดือน กันยายน    2566   รวมไปถึงกิจอันเป็นมงคลต่าง ๆ วันลงเสาเอก เสาโท   วันขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญบ้าน และอื่น ๆ

ในวันศุกร์ที่   1, พุธที่ 6,   เสาร์ที่ 23

 เป็นวันดีเหมาะแก่การประกอบกิจอันเป็นมงคล

กันยายน.jpg

เดือนตุลาคม

ฤกษ์ดี ประจำเดือน ตุลาคม    2566   รวมไปถึงกิจอันเป็นมงคลต่าง ๆ วันลงเสาเอก เสาโท   วันขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญบ้าน และอื่น ๆ

ในวันจันทร์ที่   2, อังคารที่ 10,   เสาร์ที่ 14,   อังคารที่ 17,   พุธที่ 18, ศุกร์ที่ 20,  เสาร์ที่ 28

 เป็นวันดีเหมาะแก่การประกอบกิจอันเป็นมงคล

ตุลาคม.jpg

เดือนพฤศจิกายน

ฤกษ์ดี ประจำเดือน พฤศจิกายน   2566   รวมไปถึงกิจอันเป็นมงคลต่าง ๆ วันลงเสาเอก เสาโท   วันขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญบ้าน และอื่น ๆ

ในวันพฤหัสบดีที่   2, พฤหัสบดีที่ 16,   พุธที่ 22,   อาทิตย์ที่ 26,   พุธที่ 29

 เป็นวันดีเหมาะแก่การประกอบกิจอันเป็นมงคล

พฤศจิกายน.jpg

เดือนธันวาคม

ฤกษ์ดี ประจำเดือน ธันวาคม   2566   รวมไปถึงกิจอันเป็นมงคลต่าง ๆ วันลงเสาเอก เสาโท   วันขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญบ้าน และอื่น ๆ

ในวันเสาร์ที่   2, อาทิตย์ที่ 3,   พฤหัสบดีที่ 7,   ศุกร์ที่ 8,   ศุกร์ที่ 22,   อังคารที่ 26

 เป็นวันดีเหมาะแก่การประกอบกิจอันเป็นมงคล

ธันวาคม.jpg

คำนวณโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพการเข้าร่วมงานพิธีลงเสาเอกกับลูกค้า      โดยบ้านรักษ์

แชร์บทความนี้

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page